Arbeta som personlig assistent

Det viktigaste i arbete som personlig assistent är att vara ansvarsfull och ha ett respektfullt bemötande.

Vi på Ren assistans vill att du och din brukare ska trivas med varandra och kunna mötas som individer. Därför är det viktigt för oss att du berättar om dina intressen och dig själv som person. Du kan maila oss, ringa eller komma på ett besök så vi får träffa dig. Som personlig assistent kan du ha mycket varierande arbetsuppgifter. Hur din arbetsdag ser ut beror helt på brukarens önskemål och behov.

Syftet med personlig assistans är att underlätta för brukaren att klara sin vardag. Det kan röra sig om hjälp med hygien, mat, städning, studier och arbete. Som personlig assistent ska du hjälpa brukaren så att hen kan leva sitt liv på sitt eget sätt. Det är därför viktigt att du fungerar tillsammans med brukarens familj och vänner.

Som personlig assistent jobbar du även på helger och kvällar. Arbetet innebär vanligtvis en hel del lyft och icke ergonomiska arbetsställningar. Det är vanligt att arbetet kräver att du har körkort och tillgång till bil. Som personlig assistent har du tystnadsplikt som gäller livet ut.

Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag som personlig assistent är att hjälpa brukaren leva så normalt liv som möjligt oberoende av dennes funktionsvariation. Det kan till exempel handla om rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifter beror helt på brukarens behov och önskemål. Ofta är det sådant som ingår i alla människors vardag såsom matlagning, att sköta hygien och att sköta hemmet. Men det kan också handla om att hjälpa en brukare att vara förälder eller att sköta sitt arbete. Assistenten hjälper också brukaren att kunna ägna sig åt sina fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera.

Brukaren ska kunna ha ett privatliv precis som alla andra. Därför har personliga assistenter ovillkorlig tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut några uppgifter om brukare och dennes privata förhållanden.
Som personlig assistent har man generellt inte några sjukvårdsuppgifter, men det kan förekomma att assistenten delegeras utförande av sådana uppgifter. Delegering kommer från legitimerad sjukvårdspersonal till exempel sjuksköterska och som personlig assistent har man ansvar för att utföra dessa. Det kan till exempel handla om att hjälpa brukaren med att ta sina mediciner.

Arbetsplats

Arbetet utförs på den platsen där brukaren befinner sig. Det kan vara hemma hos brukaren, på dagverksamhet, i skolan, på brukarens arbetsplats m.m.

Arbetstider

Arbetstiderna varierar och arbete på kvällar och helger är vanligt. Som personlig assistent följer man brukarens vanor så att han eller hon inte ska behöva anpassa sitt liv på annat sätt än vad personer utan funktionsvariation hade gjort. Ofta är det flera assistenter som turas om att hjälpa brukaren enligt ett fastlagt schema.

Utbildning

Personliga assistenter genomgår en gedigen introduktion innan de påbörjar sitt arbete. Man får då bekanta sig med sina arbetsuppgifter och träna på olika arbetstekniker. Om det behövs får den nyanställde utbildning inom specifika områden beroende på vilken funktionsvariation som den personliga assistenten ska kompensera för.

Erfarenhet

Personliga assistenter kan ha mycket olika bakgrund. Erfarenhet från yrken där man har mycket kontakt med andra människor eller som ställer krav på servicekänsla och professionellt bemötande kan vara en bra grund. Brukaren ska själv kunna påverka valet av vem som blir hennes eller hans assistenter. Ofta betyder personliga egenskaper och referenser från tidigare anställningar minst lika mycket som utbildning för att bli anställd.