Arbeta som personlig assistent

Vi på Ren assistans vill att du och din brukare ska trivas med varandra och kunna mötas som individer. Därför är det viktigt för oss att du berättar för oss om dina intressen och dig sig själv som person. Du kan maila oss, ringa eller komma på ett besök så vi får träffa dig.

Som personlig assistent kan du ha mycket varierande arbetsuppgifter. Hur din arbetsdag ser ut beror helt på brukarens önskemål och behov. Syftet med personlig assistans är att underlätta för brukaren att klara sin vardag. Det kan röra sig om hjälp med hygien, mat, städning, studier och arbete.

Som personlig assistent ska du hjälpa brukaren så att han eller hon kan leva sitt liv på sitt eget sätt. Det är därför viktigt att du fungerar tillsammans med brukarens familj och vänner. Vissa brukare kan vara svårt sjuka. Arbetet med att assistera en svårt sjuk person kan vara mycket krävande, även om du som personlig assistent inte har några sjukvårdsuppgifter.

Som personlig assistent jobbar du ofta helger och kvällar. Arbetet innebär vanligtvis en hel del lyft och icke ergonomiska arbetsställningar. Det är vanligt att arbetet kräver att du har körkort och tillgång till bil. Som personlig assistent har du tystnadsplikt. Arbetet är ansvarsfullt och kräver ömsesidig respekt mellan brukare och assistent.

Arbetsuppgifter

En personlig assistents uppgift är att underlätta för brukaren, personen med funktionsnedsättning, att i så stor utsträckning som möjligt leva sitt liv såsom de hade gjort utan en funktionsnedsättning. En personlig assistent kan kompensera många olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Vilka praktiska arbetsuppgifter en personlig assistent har beror helt på brukarens behov och önskemål. Arbetet handlar ofta om att hjälpa till med sådant som ingår i alla människors vardag. Det kan till exempel gälla mat, att sköta hygien och att sköta hemmet. Men det kan också handla om att hjälpa en brukare att vara förälder och att sköta sitt arbete. Assistenten hjälper också brukaren att kunna ägna sig åt sina fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera. Arbetet kan också handla om att hjälpa brukaren att kommunicera med andra eller andra arbetsuppgifter som kräver att man har särskild kunskap om brukaren.

Brukaren ska ha ett privatliv precis som alla andra. Därför har personliga assistenter tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut några uppgifter om personen de assisterar och hans eller hennes privata förhållanden.

Det förekommer att människor som assisteras är svårt sjuka. Det ställer särskilda krav på den som arbetar som personlig assistent. Som personlig assistent har man generellt inte några sjukvårdsuppgifter, men det förekommer att sjukvårdsuppgifter delegeras från sjuksköterska och som personlig assistent har man då ansvar för att utföra dessa. Det kan till exempel handla om att dela ut medicin till brukaren.

Arbetsmiljö

Arbetet utförs i den miljö där brukaren befinner sig. Det kan vara i olika verksamheter, på olika platser och under olika tider på dygnet.

Arbetstider

Arbetstiderna kan vara varierande och arbete på kvällar och helger är vanligt. Som personlig assistent följer man brukarens vanor så att han eller hon inte ska behöva anpassa sig eller planera sitt liv på annat sätt än vad personer utan funktionsnedsättning hade gjort.

Ofta är det flera assistenter som turas om att hjälpa brukaren enligt ett fastlagt schema. Rätten att ha en personlig assistent finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS).

Utbildning

Personliga assistenter kan ha mycket olika bakgrund. Erfarenhet från yrken där man har mycket kontakt med andra människor eller som ställer krav på servicekänsla och professionellt bemötande kan vara en bra grund. Brukaren ska själv påverka valet av vem som blir hans eller hennes assistent, även om det är kommunen som fattar beslut i de fall kommunen är arbetsgivare.

Ofta betyder personliga egenskaper och referenser från tidigare anställningar minst lika mycket som utbildning för att bli anställd. Arbetet kräver ofta både kunskaper inom socialt arbete och även specifika kunskaper beroende på vilken funktionsnedsättning som den personliga assistenten ska kompensera för.

Personliga assistenter genomgår en introduktionsutbildning då de anställts.