Personlig assistans i Norrbotten & Stockholm

Ingen väg är lång med gott sällskap

Ren assistans är det lilla personliga assistans företaget med ett stort hjärta, genuint engagemang och gedigen kompetens. Det viktigaste för oss är att du som kund ska kunna känna dig bekväm med oss och de assistenter som kommer hem till dig och tillbringar där en stor del av din vardag.

Gemenskap

De lovorden som vår verksamhet bygger på är gemenskap och samhörighet. Assistansen blir som bäst när människor som möts, assistenter och brukare kan känna sig trygga och bekväma med varandra. Att de kan utveckla gemensamma intressen och bygga äkta relationer. Vi ger utrymme och skapar förutsättningar för att våra brukare och assistenter ska kunna uppleva gemenskap och samhörighet.

Ansvarsfull arbetsgivare

Ren assistans rättar sig efter kollektivavtal som reglerar frågor rörande exempelvis arbetsvillkor, föräldraledighet och tjänstepension. Vi erbjuder våra anställda en rad förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, utbildningar och olika aktivitetsträffar. Allt detta för att du som medarbetare ska kunna utvecklas och få rätt verktyg för att kunna utföra ett bra arbete. Det är lätt att nå oss och om vi inte har svar på dina frågor direkt så återkopplar vi samma dag.

Kunden i fokus

Vi har lång erfarenhet av att bedriva personlig assistans och gedigen kunskap i gällande regelverk inom LSS. Vi kan hjälpa under hela processen när du ansöker om assistansersättning. Vi kan ge dig stöd och råd i kontakter med Försäkringskassan, kommunen och andra aktörer.
Hos oss får du alltid möjlighet att vara delaktig i rekrytering av dina assistenter. Väljer du dina närstående som assistenter välkomnar vi dem i vårt företag och erbjuder samma goda arbetsvillkor som andra anställda.

Ska vi ta ett möte?

Känner du att vi på Ren assistans lämpar sig som assistans samordnare för dig? Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill byta personlig assistans företag. Genom att fylla i formuläret på hemsidan eller ringa ger du oss möjligheten att få berätta hur vi kan göra att just din assistans blir tryggare och personligare med oss.